İnsan Kaynakları Stratejilerimiz, Temizoğulları Ltd. Şti. vizyon, misyon ve iş stratejilerini
destekleyecek doğrultuda oluşturulur. Çalışanlarımızın memnuniyet seviyesinin yüksek olması ve
iş barışı içerisinde çalışması öncelikli hedefimizdir. Çalışanlarımızı ve ekibimize katılmayı düşünen
kişileri misyonumuzu yerine getirme ve vizyonumuzu gerçekleştirme sürecimizde en önemli
dayanak noktamız, kurumsal gücümüzün sembolü olarak görmekteyiz.

Temizoğulları Ltd.Şti olarak personel seçim kriterlerimizi işin gerektirdiği nitelikler ve yetkinlikler
çerçevesinde belirlemekte, personel seçimini hakkaniyet ve özenle gerçekleştirmekteyiz.

İlke ve İnançlarımız

• Birbirimize ciddiyet ve saygı ile yaklaşırız,
• Farklı görüşlere ve önerilere açığız,
• Çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize, ortaklarımıza ve tedarikçilerimize dürüst davranırız,
• Sağlıklı ve güvenilir bir iş ortamı sağlamak yükümlülüğümüzdür,
• Sorumluluk bilinci ile hareket ederiz,
• Sosyal sorumluluk, toplumsal duyarlılığımız, çevre bilincimiz ile topluma örnek davranışlar sergileriz,
• Müşteri odaklıyız ve müşterilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmekle yükümlüyüz,
• Yasalara saygılıyız ve etik değerlerimizden taviz vermeyiz,
• Şeffaf ve dürüst yönetim yaklaşımını benimseriz,